Skip to content
Stadgar

Stadgar

Juridiskt bindande riktlinjer för föreningens verksamhet, som övergripande beskriver de mer administrativa aspekterna. Stadgarna beslutas av föreningsmötet. Vid tvist med övriga styrdokument går stadgarna alltid först.