Skip to content
Regelsamling

Regelsamling

Förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens medlemmar. Ändringar i sagda regelsamling beslutas av styrelsen. Dessa gäller tillsvidare, och förankras fast genom medlemsbeslut på nästkommande föreningsmöte.