Skip to content
Policysamling

Policysamling

Förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens och styrelsens verksamhet. Policies beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna på nästkommande föreningsmöte.