Skip to content
Mål och visioner

Mål och visioner

Project ID: 539

Medlemmarnas åsikter om i vilken generell riktning föreningen ska ta sig, både på kort och lång sikt. Ligger till grund för styrelsens verksamhetsplan och verksamhetsrapport. Ska utvärderas och uppdateras årligen på årsmötet.