Skip to content
Instruktionssamling

Instruktionssamling

Förtydligande dokument gällande arbetssätt för specifika funktioner inom föreningen. Instruktioner beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna på nästkommande föreningsmöte.