Skip to content
S

Styrdokument

Dessa dokument är en sammanställning av Luleå Tekniska Universitet Datorförenings (LUDD:s) styrdokument. Styrdokumenten är tänkta att fungera som ledning för den dagliga verksamheten, och som stöd för såväl styrelse som medlemmar vid beslut.