Datasektionen

Vi är Datasektionen vid Luleå tekniska universitet. Vår uppgift är främst att säkerställa kvalitén på utbildningarna och studiemiljö inom Datateknik, Rymdteknik, Teknisk Fysik och Elektroteknik samt Tillämpad AI.