Skip to content
Datasektionen

Datasektionen

Vi är Datasektionen vid Luleå tekniska universitet. Vår uppgift är främst att säkerställa kvalitén på utbildningarna och studiemiljö inom Datateknik, Rymdteknik, Teknisk Fysik och Elektroteknik samt Tillämpad AI.